Ga naar hoofdinhoud

Matroos

Werkomschrijving

Het Matroos/Compleet Matroos/Stuurman Dienstboek heeft een ondersteunende functie aan boord waar het direct rapporteert aan de Eerste Stuurman, Schipper of Kapitein. Matroos/Volledig Matroos/Stuurman Serviceboek moet een stuurman kunnen vervangen met betrekking tot vrachtafhandeling en onderhoud indien nodig. De Matroos / Volmatroos / Stuurman Service Notebook krijgt zijn opdrachten van de tweede stuurman, schipper of kapitein.

Zijn huiswerk

• Informeer de tweede stuurman, schipper of kapitein bij problemen en/of afwijkingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
• Informeert Tweede, Schipper of Kapitein bij problemen en/of afwijkingen die de voortgang beïnvloeden.
• Zelfstandig uitvoeren van onderhouds-, veiligheids- en milieuwerkzaamheden.
• Schriftelijk de volgens onderhoudslijsten uitgevoerde werkzaamheden doorgeven aan Stuurman, Schipper of Kapitein. Eventueel mondeling aan de stuurman, schipper of kapitein.
• Controle van het laad- en lossysteem.
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
• Is verantwoordelijk voor het naleven van de procedures en normen vastgelegd in het kwaliteitssysteem en de zorg voor het milieu.
• U bent verplicht alle door de maatschappij aan u ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen correct te gebruiken en te beheren en de loods, schipper of gezagvoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk gebrek.
• Kent de calamiteitenprocedure en het calamiteitenplan aan boord van het in de vaart zijnde schip.
• Is op de hoogte van de soorten calamiteiten.
• Herkenning van soorten alarmen.
• U bent bekend met de werking van de noodstop.
• Je bent bekend met de noodstuurinrichting en noodstuurinrichting neerlaten.
• Stimuleert het kwaliteits- en milieubewustzijn van Lichtmatroze.
• Geeft duidelijk advies en instructies aan Light Sailors voor het gebruik en onderhoud van materieel.
• Meld problemen op uw werkterrein schriftelijk aan Stuurman, Schipper of Kapitein.
• Initieert mogelijke maatregelen bij problemen binnen zijn werkterrein.

functie-eisen

• In het bezit van de titel Matroos.
• BBL-patroonvorming.
• In het bezit van een geldig onderhoudsboekje.
• Goede beheersing van de gesproken en geschreven Nederlandse taal.
• Goede beheersing van gesproken en geschreven nautisch Engels.
• Goede beheersing van de nautische Duitse taal in woord en geschrift.

Wat biedt VT?

• Een goed salaris volgens de cao van ons bedrijf met Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden.
• Varen in een prachtige vloot met moderne schepen.
• Werken met Nederlandse bemanning.
• Navigatie in week op/week af ploegen, met de mogelijkheid om het aantal werkweken per jaar te kiezen.
• Een compleet kledingpakket, inclusief alle verplichte PBM’s.
• Een goed geregeld pensioen.
• Doorgroeimogelijkheden door een actief studiebeleid, loopbaanplanning en persoonlijke begeleiding.

Do you want to know more about this job?

  • info@vtgroup.nl
  • +31 (0) 10 487 62 00
Back To Top