Ga naar hoofdinhoud

Schipper

Functieomschrijving

De Schipper heeft een leidinggevende functie aan boord waarbij hij direct aan de Kapitein rapporteert. De Schipper moet indien nodig de Kapitein kunnen vervangen met betrekking tot navigatie, ladingbehandeling en onderhoud. De Schipper ontvangt zijn opdrachten van de Kapitein. De Schipper rapporteert aan de kapitein of bij diens afwezigheid aan de Bevrachting inzake de uitvoering van reisopdrachten, Technische Dienst inzake het schip en aan de HR afdeling inzake de bemanning. De Schipper is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle handelingen noodzakelijk voor een goede en veilige uitvoering van de transporten conform de opdrachtspecificaties en de geldende voorschriften.

Jouw taken

• Zorgt voor de uitvoering van de gezagvoerder gegeven opdrachten.
• Zorgt in het kader van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor de afstemming met de Kapitein en de Technische Dienst.
• Verzorgt in overleg met de gezagvoerder de administratieve procedures die noodzake¬lijk zijn om te voldoen aan alle wettelijke en formele bepalingen die gesteld worden aan het in de vaart houden van de sche¬pen.
• Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid en is verantwoordelijk voor de voorlichting en praktijkscholing van personeel, zodat zij de nodige kennis en vaardigheden opdoen ten aanzien van de aard en uitvoering van het werk.
• Zorgt en handelt na een ongeval, al dan niet, met ernstige afloop direct voor de verzorging en schakelt de nodige instanties in (calamiteitenplan).
• Voor een goede overdracht bij de ploegwissel.
• Voor het correct invullen van Dynamics.
• Voor het dagelijks correct invullen van de weekrapporten.
• Voor het correct invullen van het vaartijdenboek en de naleving van de vaartijdenwet.

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

• Stimuleert het kwaliteits- en milieubewustzijn van de bemanning door het geven van duidelijke instructies.
• Rapporteert problemen binnen zijn werkterrein aan de Kapitein of de afdeling Technische Dienst en geeft de aanzet tot mogelijke maatregelen.
• Is mede verantwoordelijk voor de naleving van de opge¬stelde procedures en voorschriften zoals vastgelegd in het kwaliteitssysteem.
• Ziet er op toe en is mede verantwoordelijk voor het onderhouden en aanpassen van het Kapiteins- en vloothandboek.
• Is mede verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de bemanning en op het schip aanwezige derden.
• Is mede verantwoordelijk voor de uitgifte van persoonlijke beschermings-middelen.
• laat zich door de bemanning, Kapitein en/of Technische Dienst zo vaak als nodig informeren over de veiligheids-, gezondheids- en milieuomstandigheden op het schip en neemt indien nodig corrigeren¬de en/of preventieve maatregelen.
• Ziet er op toe dat al het materieel goed wordt onderhouden.
• Is op de hoogte van de procedure calamiteiten en het calamiteitenplan aan boord van het te werk gestelde schip.
• Is op de hoogte van soorten calamiteiten.
• Het herkennen van type alarmeringen.
• Is bekend met de werking noodstop.
• Is bekend met het noodstuurwerk en noodbediening stuurhuis zakken.
• Zorgt voor een representatief schip en bemanning waaronder hygiënische woon- en werkomstandigheden.

Functie-eisen

• In bezit van Schipper diploma, Grootvaarbewijs AB, Rijnpatent, Marifooncertificaat, Radar diploma, ADN Basis, ADN Chemie.
• Minimaal twee jaar ervaring als Stuurman in de binnentankvaart.
• Organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
• In bezit van een geldig dienstboekje.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Goede beheersing van de nautische Engelse taal in woord en geschrift.
• Goede beheersing van de nautische Duitse taal in woord en geschrift.

Wat biedt VT

• Een goed salaris volgens ons bedrijfs-cao met Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden.
• Varen op een prachtige vloot met moderne schepen.
• Werken met Nederlandse bemanning.
• Varen in een week op/ week af dienstsysteem, met de keuze voor aantal werkweken per jaar.
• Een compleet kledingpakket, voorzien van alle verplichte PBM’s.
• Een goed geregeld pensioen.
• Doorgroeimogelijkheden doormiddel van een actief studiebeleid, loopbaanplanning en persoonlijke begeleiding.

 

Do you want to know more about this job?

  • info@vtgroup.nl
  • +31 (0) 10 487 62 00
Back To Top